MURNInets 2.0

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa


Keterangan

MURNInets merupakan singkatan kepada Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan Bandar Luar Bandar Malaysia. MURNInets adalah satu sistem untuk mengukur dan menilai kemampanan sesuatu kawasan pihak berkuasa tempatan (PBT) melalui satu set penunjuk bandar yang telah ditetapkan.Penilaian Pengguna

5/ 5

1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Abu Salehek

14 Nov 2023 11:53 am

Terbaik. Memudahkan.

Aplikasi Serupa