MyGeoMap

Pusat Geospatial Negara

Muat Turun

Keterangan versi Bahasa Melayu

Aplikasi MyGeoMap merupakan satu aplikasi dibangunkan menggunakan teknologi GIS (Geographical Information System) secara atas talian (online) yang memaparkan maklumat tempat tumpuan secara geospatial kepada orang awam. 


Description in English version

The MyGeoMap application is an application developed using online GIS (Geographical Information System) technology that displays geospatial location information to the public.

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa