Soalan Lazim

Portal GAMMA

GAMMA adalah sebuah gudang atau galeri aplikasi mudah alih perkhidmatan kerajaan yang berinovatif, selamat, dipercayai  dan sahih.  Kerajaan telah memperkenalkan GAMMA, sebuah galeri berpusat dan sahih untuk memudahkan rakyat Malaysia memuat turun aplikasi yang diperlukan untuk urusan berkaitan kerajaan. Semua aplikasi mudah alih Kerajaan yang dimuat naik melalui GAMMA adalah menjadi hak milik Kerajaan Malaysia dan dipaparkan di bawah nama "Government of Malaysia". 

GAMMA boleh di capai melalui portal   http://gamma.malaysia.gov.my/ atau muat turun aplikasi GAMMA.my dari App Store, Play Store dan Huawei AppGallery

Perkhidmatan GAMMA disediakan untuk kegunaan agensi Kerajaan yang ingin menerbitkan aplikasi mudah alih dan dicapai oleh orang awam.

(i) Penjimatan kos
GAMMA menyediakan satu ‘akaun’ berpusat yang mana segala aplikasi dari pelbagai Agensi Pelaksana dimuatnaik melalui GAMMA menggunakan akaun rasmi Kerajaan Malaysia dan kos tersebut ditanggung oleh Agensi Peneraju. Agensi Pelaksana tidak perlu mengeluarkan sebarang kos untuk langganan tersebut.

(ii) Sahih dan Dipercayai
Setiap App diterbitkan atas nama Kerajaan Malaysia. Oleh itu, kesahihan data dan fungsi aplikasi adalah terjamin untuk digunakan oleh Pengguna.

(iii) Khidmat Sokongan dan Meja Bantuan 
Penyediaan khidmat sokongan dan meja bantuan secara dalam talian  merangkumi bantuan teknikal, penyediaan pelaporan dan pelaksanaan program pengurusan perubahan bertujuan untuk peningkatan kualiti App. Khidmat bantuan tersebut boleh disalurkan melalui fungsi “Hubungi Kami” di portal rasmi GAMMA melalui https://gamma.malaysia.gov.my/contactus atau e-mel ke supports-gamma@mampu.gov.my.   


Ya. MAMPU telah menerbitkan Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU Bilangan 1 Tahun 2021 Garis Panduan Perkhidmatan Galeri Aplikasi Mudah Alih Kerajaan Malaysia (GAMMA). Surat arahan ini adalah bertujuan untuk menerangkan berkaitan peranan dan tanggunjawab agensi yang perlu dilaksanakan untuk membolehkan aplikasi mudah alih oleh dapat diterbitkan melalui GAMMA. Klik pada pautan di bawah untuk muat turun dokumen tersebut.

https://dasar.mampu.gov.my/GAMMA

Permohonan Muat Naik Aplikasi

Agensi boleh membuat permohonan untuk muat naik aplikasi mudah alih ke Google Playstore, Apple Appstore dan Huawei AppGallery melalui GAMMA tanpa sebarang kos. Bagi tujuan muat naik aplikasi menggunakan perkhidmatan GAMMA, agensi perlu rujuk link dan dokumen berikut untuk proses permohonan:

Muat turun Borang dan Prosedur Muat Naik Aplikasi Mudah Alih:

1. Permohonan muat naik ke GAMMA secara online: - https://gamma.malaysia.gov.my/administrator/

2. Manual pengguna :  - https://gamma.malaysia.gov.my/assets/docs/GAMMA_User_Manual_AdminAgency_V1_20210625.pdf 

3. Prosedur Muat Naik Apps ke GAMMA ver 3.0 - https://gamma.malaysia.gov.my/assets/docs/Prosedur_Muat_Naik_Apps_ke_GAMMA_ver_3.0_151220.pdf

Tiada bayaran dikenakan kepada agensi. Perkhidmatan GAMMA ini merupakan kemudahan yang disediakan oleh MAMPU kepada semua agensi Kerajaan untuk memudahkan proses muat naik aplikasi mudah alih Kerajaan ke Gudang Pasaran (PlayStore, App Store dan Huawei AppGallery)

Tools App Generator telah ditamatkan perkhidmatan. Agensi boleh menggunakan sebarang jenis perisian / tools (flutter/ionic/react dll) untuk tujuan pembangunan aplikasi mudah alih. 

MAMPU akan mengemukakan distribution certificate(p12 file) & distribution provisioning profile kepada agensi pemohon berdasarkan pada maklumat App yang dilengkapkan dalam borang permohonan yang diterima. Pastikan agensi tanda pada platform IOS dalam borang permohonan tersebut. 

Apabila agensi memuat naik APK, ia mesti memenuhi keperluan tahap API sasaran Google Play.

Bermula pada 31 Ogos 2023:

Apl baharu mesti menyasarkan Android 13 (API tahap 33) atau lebih tinggi; kecuali apl Wear OS, yang mesti menyasarkan versi antara Android 11 (API tahap 30) dan Android 13 (API tahap 33), termasuk.

Kemas kini apl mesti menyasarkan Android 13 atau lebih tinggi dan menyesuaikan untuk perubahan tingkah laku dalam Android 13; kecuali apl Wear OS, yang mesti menyasarkan Android 11.

Apl peribadi secara kekal—yang dihadkan kepada pengguna dalam organisasi tertentu dan bertujuan untuk pengedaran dalaman sahaja—tidak diperlukan untuk memenuhi keperluan tahap API sasaran.

Bil

Perkara

Android & Huawei

iOS

1.

App/Bundle ID (Identiti Unik Aplikasi)

Mengikut format : my.gov.onegovappstore.NamaAplikasi

                                 Cth: my.gov.onegovappstore.GAMMA


*Agensi perlu menyimpan Java Keystores (.jks atau .keystore) yang mengandungi certificates and private keys.

2.

Imej Ikon

Format *.jpeg/png

Saiz 512 x 512 pixel 32-bit 

Format *.jpeg/png (non-transparent)

Saiz 512 x 512 pixel 32-bit 

3.

Format App

Format *.aab/*.apk

Saiz tidak lebih 30MB

Format *.ipa

Saiz tidak lebih 30MB

4.

Tangkapan Skrin Telefon

Format *.jpeg atau 24-bit *.png

Saiz minimum 320px dan saiz maksimum 3840px


  • Format *.jpeg atau 24-bit *.png

Saiz 1242 x 2688 pixel (untuk setiap model iPhone 11 Pro Max, iPhone 13 Pro Max (6.7 inch))


  • Format *.jpeg atau 24-bit *.png

Saiz 1242 x 2208 pixel (untuk setiap model iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus (5.5 inch))


5.

Tangkapan Skrin Tablet

Format *.jpeg atau 24-bit *.png

Saiz minimum 320px dan saiz maksimum 3840px


Format *.jpeg atau 24-bit *.png

Saiz 2048 x 2732 pixel

(untuk setiap model iPad Pro (4th Generation, 3rd Generation, 2nd Generation) (12.9 inch))


6.

Tangkap Skrin Lain (banner) - untuk tujuan promosi

Format *.jpeg/png

Saiz 1024 x 500 pixel 32-bit 


Format *.jpeg/png

Saiz 1024 x 500 pixel 32-bit 


7.

Penetapan Keperluan Polisi

https://forms.gle/P8meCkfpvtE5L6gL8

https://forms.gle/5YLJqjdAiybcQvBe8


Agensi perlu menyatakan dasar privasi dengan menyediakan satu web page khusus (melalui URL) yang menjelaskan setiap pematuhan data yang lengkap. Contoh dasar privasi adalah seperti Lampiran A.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN A

Dasar Privasi Aplikasi


Privasi

Aplikasi Mudah Alih [nama_aplikasi] (selepas ini dirujuk sebagai "Aplikasi"), adalah aplikasi yang dibangunkan untuk orang awam (selepas ini dirujuk sebagai "Pengguna") adalah perkhidmatan dalam talian yang disediakan oleh [nama_agensi] kepada rakyat [lokasi_sasaran] untuk membuat semakan/pembayaran akaun secara dalam talian tanpa perlu ke kaunter perkhidmatan [nama_agensi] (selepas ini dirujuk sebagai "Pengguna"). Aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Gallery. Kerajaan memastikan bahawa maklumat peribadi yang dikumpulkan adalah selari dengan peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709).Maklumat Peribadi

Aplikasi ini tidak akan merekodkan data peribadi pengguna kecuali dengan kebenaran dan diberikan secara sukarela oleh pengguna. Maklumat ini tidak dikongsi dengan organisasi lain bagi tujuan lain kecuali dinyatakan secara khusus.


Maklumat Yang Dikumpul

1. Aplikasi ini mengumpulkan data yang dikemukakan atas persetujuan pengguna dan dilakukan secara sukarela melalui proses pendaftaran aplikasi untuk capaian ke [nama_aplikasi]

 

2. Data peribadi yang dikumpul adalah seperti berikut:

1. Nama Pengguna

2. Nombor Kad Pengenalan

3. Nombor Telefon

4. Alamat

5. Jantina

6. Agama

7. Kaum

8. Negeri Kelahiran

9. Tarikh Lahir

10. Warganeraga

11. Emel

 

3. Data peribadi yang dikumpul tidak akan digunakan untuk apa-apa tujuan selain daripada yang disebutkan di atas.


4. Data peribadi yang dikumpulkan tidak akan didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga atau dipindahkan ke tempat di luar Malaysia untuk tujuan komersil.

 

Kesan Jika Data Peribadi Tidak Dibenarkan

Sekiranya data peribadi yang dibekalkan tidak mencukupi ataupun tidak memuaskan, maka permohonan atau permintaan pengguna untuk sebarang tujuan di atas tidak diterima atau diambil tindakan atau penggunaan perkhidmatan yang ditawarkan oleh aplikasi mungkin ditolak atau terjejas.Kerahsiaan

Data peribadi yang dikumpul oleh aplikasi akan disimpan dengan sulit menurut Dasar Privasi ini selaras dengan sebarang undang-undang yang berkenaan yang mungkin berkuat kuasa dari semasa ke semasa.Keselamatan Data

Aplikasi ini menerapkan ciri keselamatan yang mematuhi piawaian global untuk melindungi kerahsiaan dan keselamatan maklumat pengguna.Perubahan Kepada Dasar Privasi

Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan tersebut akan dikemas kini di halaman ini. Untuk pertanyaan lain, sila e-mel kepada [alamat_emel].
Tarikh Kemaskini : 6 Februari 2024