Smart Muslim

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia


Keterangan

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah menjalin kerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dalam membangunkan aplikasi Pendidikan Islam Sepanjang Hayat yang dinamakan sebagai Smart Muslim.

 Objektif pembangunan aplikasi ini adalah bertujuan untuk : 

 • Menyediakan satu mekanisme pembelajaran asas pendidikan Islam kepada semua lapisan masyarakat dan semua peringkat usia
 • Menarik minat masyarkat terutamanya golongan belia untuk mengikuti pembelajaran asas pendidikan Islam di masjid dan surau
 • Menyebarluaskan konsep dakwah melalui pembelajaran secara dalam talian

 Aplikasi mudah alih ini akan memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat dan peringkat umur bagi meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan penguasaan  asas dalam pendidikan Islam.

Kandungan aplikasi mudah alih Smart Muslim ini direka berdasarkan Kurikulum Kelas Pengajian Takmir Masjid dan Surau JAKIM serta mendapat kelulusan daripada Pihak Berkuasa Agama Peringkat Persekutuan di Malaysia dan diperakui  dari segi kesahihan maklumatnya.

Aplikasi ini dibangunkan dengan memberi tumpuan kepada golongan belia sebagai kumpulan sasaran iaitu mereka yang terdiri daripada : Belia yang berminat mengikuti kelas pengajian masjid dan surau; Belia yang tidak berkesempatan untuk mengikutinya; Belia yang masih belum mempunyai minat untuk hadir ke kelas pengajian masjid dan surau.

 Aplikasi ini dibangunkan dengan memberi tumpuan kepada golongan belia sebagai kumpulan sasaran iaitu mereka yang terdiri daripada : 

 • Belia yang berminat mengikuti kelas pengajian masjid dan surau;
 • Belia yang tidak berkesempatan untuk mengikutinya;
 • Belia yang masih belum mempunyai minat untuk hadir ke kelas pengajian masjid dan surau.

 Bagi fasa yang pertama, pembangunan kandungan aplikasi ini merangkumi 5 tajuk bidang fiqh iaitu Bersuci, Solat, Qurban, Zakat  dan Pengurusan Jenazah.  Seramai dua orang Felo Penyelidik Fatwa JAKIM bertindak sebagai panel penilai bagi menyemak, menilai dan mengesahkan kesahihan kandungan aplikasi yang dibangunkan.  Rujukan utama pembangunan kandungan aplikasi ini adalah : 

 • Kitab Fiqh Al-Manhaji Mazhab Syafie published by JAKIM
 • Tafsir Pimpinan Ar-Rahman (Al-Quran Translation)  published by JAKIM
 • “Kitab Hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim” and “Kitab Sunnan Sittah” (Hadith References).Penilaian Pengguna

0/ 5

0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa