mySolat

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Muat Turun

Keterangan versi Bahasa Melayu

mySolat merupakan satu aplikasi yang dibangunkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) bagi memudahkan umat islam di Malaysia mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan ibadah Solat.

Antara kemudahan dan fungsi utama yang terdapat dalam aplikasi ini ialah Waktu Solat bagi Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, Arah Kiblat, Kalender Islam, Masjid Terdekat, Doa Harian, Koleksi Bacaan, Infografik, Tasbih Digital dan Lain-lain lagi.


Description in English version

mySolat is an application developed by the Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) to facilitate Muslims in Malaysia to obtain information related to prayer worship.

Among the main facilities and functions available in this application are Prayer Times for Peninsular Malaysia, Sabah and Sarawak, Qibla Directions, Islamic Calendar, Nearest Mosque, Daily Prayer, Reading Collection, Infographics, Digital Rosary and many more.

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa