SPP

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran


Keterangan

MyMobile SPP ini merupakan platform mobile yang menyediakan

perkhidmatan bagi memudahkan pengguna untuk membuat capaian semakan terhadap perkhidmatan yang diberikan secara pantas dan effisien.

1. Modul Semakan Status Permohonan
Kemudahan kepada calon guru dan calon bukan guru menyemak status permohonan.

2. Modul Semakan Panggilan Temuduga
Kemudahan kepada calon guru dan calon bukan guru menyemak status panggilan temuduga.

3. Modul Semakan Keputusan Temuduga
Kemudahan kepada calon guru dan calon bukan guru menyemak status keputusan temuduga yang telah dihadiri.

4. Modul Semakan Urusan Perkhidmatan
Kemudahan kepada Anggota-anggota Perkhidmatan Pendidikan menyemak status urusan perkhidmatan bagi:
i- Pengesahan Pelantikan Tetap
ii- Pengesahan Dalam Perkhidmatan
iii- Pemberian Taraf Berpencen dan
iv- Pelanjutan Tempoh Percubaan.
Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa