E-Cocoa Petani

Lembaga Koko Malaysia

Muat Turun

Melalui aplikasi mobile ini, pekebun kecil koko yang mengikuti program-program tanaman koko di Lembaga Koko Malaysia boleh melihat profil, maklumat kebun serta program yang diikuti. Di samping itu, pekebun kecil boleh melihat senarai pedagang koko dan mendapatkan maklumat lain melalui seksyen Asas Pengetahuan Koko.
0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa