SMART QURAN

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Muat Turun

Keterangan versi Bahasa Melayu

Smart Quran adalah aplikasi mudah alih Al-Quran pertama yang diluluskan oleh Lembaga Kawalan dan Perlesenan Percetakan Al-Quran, Kementerian Dalam Negeri Malaysia di bawah Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986 (Akta 326).

Produk ini dikembangkan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), Kementerian Dalam Negeri Malaysia (KKM) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Aplikasi Smart Quran adalah PERCUMA untuk digunakan oleh semua. Smart Quran terdiri daripada mushaf Madinah V2 dengan terjemahan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Ia mempunyai audio penghafal berikut:

● Syeikh Abdullah Ibn Ali Basfar.

● Syeikh Ali al Huzaifi.

● Syeikh Ibrahim al Akhdar.

● Syeikh Muhammad Ayyub Ibn Muhammad Yusuf.

Audio boleh dimuat halaman demi halaman berdasarkan pembaca kegemaran anda.


Description in English version

Smart Quran is the first Quran mobile application that is approved by the Al-Quran Printing Control and Licensing Board, Ministry of Home Affairs Malaysia under the Printing of the Quranic Text Act 1986 (Act 326).

This product was developed in partnership with Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), Ministry of Home Affairs Malaysia (MOHA) and Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM).

The Smart Quran application is FREE for all to use.

Smart Quran consists of mushaf Madinah V2 with Malay and English translations. It has audio of the following reciters:

● Syeikh Abdullah Ibn Ali Basfar.

● Syeikh Ali al Huzaifi.

● Syeikh Ibrahim al Akhdar.

● Syeikh Muhammad Ayyub Ibn Muhammad Yusuf.

Audio can be downloaded page by page based on your favorite reciter.


1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Solehah

    22 Jul 2019 03:31:54 AM

    Congratulations to JAKIM.

Aplikasi Serupa