Penghijauan Malaysia

Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

Muat Turun

Keterangan versi Bahasa Melayu

Penghijauan Malaysia merupakan aplikasi yang membolehkan pengguna untuk turut serta dalam kempen penanaman 100 juta pokok di Malaysia. Kempen ini bertujuan untuk memelihara, memulihara dan meningkatkan kawasan liputan hijau negara. Kempen ini juga adalah untuk meningkatkan kesedaran semua lapisan masyarakat tentang kawasan berhutan di Malaysia.

Pengguna boleh memuatnaik maklumat pokok yang ditanam, mendapatkan mata (point) dan ‘badge’ bagi setiap pokok yang ditanam dan boleh menuntut ganjaran bagi mata yang dikumpul..

Bagi Pengguna Huawei boleh muat turun dari Huawei AppGallery.


Description in English version

Greening Malaysia is an application that allows users to participate in the 100 million tree planting campaign in Malaysia. The campaign aims to preserve, conserve and increase the country's green coverage area. This campaign is also to increase the awareness of community about forest areas in Malaysia.

Users can upload planted tree information, earn points (points) and ‘badges’ for each planted tree and can claim rewards for points collected.

For Huawei Users can download from Huawei AppGallery.

1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Mohd Nazmir

    22 Dec 2020 12:22:45 AM

    program yang patut disertai oleh semua rakyat Malaysia

Aplikasi Serupa