SmartCE

Jabatan Perangkaan Malaysia

Muat Turun

Smart CE adalah aplikasi pengumpulan data yang digunakan oleh Pembanci dan Penyelia semasa menjalankan MyCensus2020. Ia digunakan semasa fasa Census Operations, Quality Control dan Post-Enumeration Survey.

1. Sebagai alat mengumpul data semasa Census Operations:

- Kumpul data sambil menemuramah responden banci

- Bagi responden yang dibanci melalui PAPI atau DOPU, Pembanci mengisi maklumat ringkas responden di dalam aplikasi

- Pembanci boleh menambah atau menghapuskan TK atau TKI jika perlu.


2. Mengesahkan data yang dikumpul semasa Quality Control:

- Mengesahkan data QC yang tertentu yang telah dikumpul semasa Census Operations dari pelbagai mod bancian (CAPI, PAPI/DOPU, eCensus, CATI)

- Memaparkan bilangan kesalahan setelah QC

 

3. Sebagai alat mengumpul data semasa Post-Enumeration Survey:

- Memaparkan senarai tugasan (Senarai TK)

- Mengenal pasti TK sync dan TK belum sync

- Tangkapan data bagi Operasi Lapangan 1 dan Operasi Lapangan 3.

Maklumat lanjut sila rujuk https://www.mycensus.gov.my/smartce/


0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa