SmartCE

Jabatan Perangkaan Malaysia


Keterangan

Smart CE adalah aplikasi pengumpulan data yang digunakan oleh Pembanci dan Penyelia semasa menjalankan MyCensus2020. Ia digunakan semasa fasa Census Operations, Quality Control dan Post-Enumeration Survey.

1. Sebagai alat mengumpul data semasa Census Operations:

- Kumpul data sambil menemuramah responden banci

- Bagi responden yang dibanci melalui PAPI atau DOPU, Pembanci mengisi maklumat ringkas responden di dalam aplikasi

- Pembanci boleh menambah atau menghapuskan TK atau TKI jika perlu.


2. Mengesahkan data yang dikumpul semasa Quality Control:

- Mengesahkan data QC yang tertentu yang telah dikumpul semasa Census Operations dari pelbagai mod bancian (CAPI, PAPI/DOPU, eCensus, CATI)

- Memaparkan bilangan kesalahan setelah QC

 

3. Sebagai alat mengumpul data semasa Post-Enumeration Survey:

- Memaparkan senarai tugasan (Senarai TK)

- Mengenal pasti TK sync dan TK belum sync

- Tangkapan data bagi Operasi Lapangan 1 dan Operasi Lapangan 3.

Maklumat lanjut sila rujuk https://www.mycensus.gov.my/smartce/


Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa