SmartCE TRN

Jabatan Perangkaan Malaysia

Muat Turun

Tiada paparan skrin

Smart CE adalah aplikasi pengumpulan data yang digunakan oleh Pembanci dan Penyelia semasa menjalankan MyCensus2020. Ia digunakan semasa fasa Census Operations, Quality Control dan Post-Enumeration Survey.

Untuk Maklumat Lanjut layari: https://www.mycensus.gov.my/trn-smartce/.0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa