FoSIM Public Apps

Kementerian Kesihatan Malaysia

Muat Turun

FoSIM Public Apps adalah sebuah aplikasi untuk memudahkan para pengguna menyemak lesen yang dikeluarkan oleh BKKM.

Dua mode semakan boleh digunakan oleh pengguna:

  1. Through the QR code found on the license displayed on  the sales premises
  2. Use the search field by searching for the name of the premises / company / no. premise registration / no. company registration / no. product certificate.

Users will also be given the latest information announced by Bahagian Keselamatan Dan Kualiti Makanan, KKM


0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa