COMBIS

Kementerian Kesihatan Malaysia


Keterangan

COMBI ialah Communication for Behavioural Impact atau Komunikasi untuk Perubahan Tingkahlaku. COMBI diperkenalkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) pada tahun 2001 sebagai salah satu strategi untuk menangani masalah denggi di Malaysia.

Sistem Maklumat COMBI atau singkatannya COMBI adalah sistem yang merekodkan maklumat berkaitan aktiviti yang dilaksanakan oleh ahli-ahli COMBI bagi tujuan pemantauan dan penilaian.
Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa