COMBI

Kementerian Kesihatan Malaysia

Muat Turun

COMBI ialah Communication for Behavioural Impact atau Komunikasi untuk Perubahan Tingkahlaku. COMBI diperkenalkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) pada tahun 2001 sebagai salah satu strategi untuk menangani masalah denggi di Malaysia.

Sistem Maklumat COMBI atau singkatannya COMBI adalah sistem yang merekodkan maklumat berkaitan aktiviti yang dilaksanakan oleh ahli-ahli COMBI bagi tujuan pemantauan dan penilaian.
0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa