PPAM

Jabatan Perumahan Negara

Muat Turun

Keterangan versi Bahasa Melayu

Aplikasi mobil yang memfokuskan kepada paparan projek PPAM yang dibuka untuk permohonan. Maklumat lengkap kepada projek yang dipilih boleh dilihat oleh pengguna aplikasi yang mana ianya dapat memberi gambaran awal sebelum pengguna membuat permohonan menerusi Sistem Perumahan Penjawat Awam Malaysia (SPPAM). Terdapat juga fungsi semakan status permohonan yang lebih mudah kepada pengguna aplikasi mobil. Ianya memerlukan nombor kad pengenalan pemohon dan juga kata laluan SPPAM untuk semakan status permohonan.


Description in English version

Car application that focuses on PPAM project display that is open for application. Complete information on the selected project can be seen by the users of the application which can give an initial impression before the user makes an application through the Malaysian Civil Servants Housing System (SPPAM). There is also an easier application status checking function for mobile app users. It requires the applicant's identity card number and SPPAM password to check the status of the application.


0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa