MyGov Portal

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

Muat Turun

MyGov Portal merupakan Portal versi mobil yang dibangunkan untuk kemudahan rakyat. Ia merupakan inisiatif daripada kerajaan Malaysia dalam mewujudkan satu gerbang tunggal bagi semua perkhidmatan dalam talian kerajaan yang berkonsepkan life event yang berpaksikan rakyat.  Perkhidmatan digital serta informasi yang ditawarkan adalah seperti yang terdapat pada versi web Portal MyGovernment.

 

MyGov Portal is a Portal mobile version developed for the purpose of public facilities. It is an initiative by Malaysian Government to create a single gateway to all government online services with life event concept to satisfy public needs. The digital services and information offered in the web mobile are equivalent to the web version of MyGovernment Portal.

 

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa