PrihatinKPKT

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Muat Turun

- PrihatinKPKT memberi kemudahan kepada warga KPKT menyalurkan sebarang aduan melalui mobile.

- Objektif Aplikasi Mobile PrihatinKPKT adalah:
- Menghantar aduan bergambar secara mobile;
- Memberi maklumbalas aduan dengan lebih responsif; dan
- Memantau aduan dengan lebih efisien.

2
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • Ahmad

    26 Oct 2015 08:27:57 AM

  • 26 Oct 2015 05:56:57 AM

Aplikasi Serupa