eKANMAS

Jabatan Perikanan Malaysia


Keterangan

Sistem ini Menyediakan suatu platform pengurusan Biosekuriti Perikanan di dalam talian yang merangkumi aktiviti kawalan rasmi, analisis rasmi dan jaminan rasmi bagi perdagangan ikan dan hasilan ikan negara bagi kegunaan penjawat awam dan lain-lain pihak berkepentingan merangkumi aktiviti pendaftaran, pengauditan, pensampelan, pensijilan, ladang/premis/vesel, dan pensijilan eksport.

Tatacara Instalasi iOS:

1. Minimum Requirement iOS version supported: iOS OS 13.0 ke atas

2. Selepas anda klik butang Apple dan Install . ICON Aplikasi eKanMAS akan muncul pada Home Screen peranti anda. Sila laksanakan arahan berikut:

3. Klik Setting > General > Device Management > MALAYSIAN ADMINISTRATIVE MODERNISATION AND MANAGEMENT PLANNING UNIT (MAMPU)

4. Tap pada perkataan -> Trust "MALAYSIAN ADMINISTRATIVE MODERNISATION AND MANAGEMENT PLANNING UNIT (MAMPU)"

5. Pergi ke Home Screen dan klik pada icon eKANMAS untuk melancarkannya

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa