PDC2U

Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang

Muat Turun

Keterangan versi Bahasa Melayu

PDC2U dibangunkan oleh Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) bagi membolehkan orang awam membuat sebarang pertanyaan atau aduan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh PDC.
Aplikasi PDC2U ini merupakan satu usaha dalam mempertingkatkan serta memperluaskan pengurusan aduan dengan lebih pantas, cekap dan berinformasi dengan kemudahan aduan secara atas talian, muat naik gambar dan semak status aduan.
PDC2U juga menyediakan ruangan hebahan kepada orang awam berkenaan aktiviti – aktiviti PDC, promosi perumahan dan juga info rasmi PDC.


Description in English version

PDC2U was developed by the Penang Development Corporation (PDC) to enable the public to make any inquiries or complaints about the services provided by PDC.

This PDC2U application is an effort to improve and expand complaint management more quickly, efficiently and inform with online complaint facilities, upload photos and check the status of complaints.

PDC2U also provides publicity information on PDC activities, housing promotions and PDC official information.

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa