Mobile JPPH

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta


Keterangan

Aplikasi Mobile Apps JPPH Malaysia membolehkan orang awam membuat semakan:

1. Status Kes Penilaian Pinjaman Perumahan (meliputi);
     - Pinjaman Perumahan
     - Kerja Tambah/Ubahsuai
     - Bayaran Berperingkat Bina Rumah
     - Bayaran Berperingkat Kerja Tambahan/Ubahsuai
2. Status Kes Duti Setem
3. Status Kes Tukar Syarat
4. Carian Cawangan JPPH Malaysia bagi Urusan Penilaian

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa