isign

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia


Keterangan

iSign Islami adalah sebuah aplikasi glosari bahasa isyarat Islam untuk komuniti Orang Kurang Upaya (OKU) Pendengaran memperolehi kefahaman mengenai pendidikan Islam. Aplikasi ini merangkumi tiga tunjang agama Islam iaitu akidah, syariah dan akhlak yang berbentuk video jurubahasa isyarat dalam menerangkan dan menghuraikan terminologi agama. Pembangunan ini merupakan hasil kesepakatan pakar melalui beberapa bengkel pembangunan dan pengesahan bahasa isyarat yang diadakan dan dihadiri oleh barisan pakar yang terdiri daripada panel pakar bidang, panel penilai (Bahagian Pendidikan Khas), Mushi Dewan, Panel Pakar JAKIM, Panel OKU Pekak dan dengan kerjasama Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Pembangunan aplikasi ini diharapkan mampu digunakan secara meluas dalam memberi peluang kepada komuniti pekak Muslim merasai nikmat hidup beragama dengan pemahaman asas dari segi makna terminologi agama yang lebih sempurna.

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa