i-Gadaian

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan


Keterangan

  1. Menambahbaik keperluan sistem sedia ada iaitu Sistem eMAPS dengan menambah maklumat lokasi PPG menggunakan konsep pemetaan (data geospatial);
  2. Membantu menghindari orang awam daripada terlibat dengan masalah syarikat yang tidak berlesen dengan membuat semakan menerusi aplikasi ini;
  3. Menggunakan platform mesra rakyat  dengan konsep “touch-point” kepada rakyat sebagai usaha mengurangkan masalah keberhutangan yang tinggi dengan dengan pemajak tidak berlesen; dan
  4. Melatih orang awam membuat semakan terlebih dahulu bagi memastikan hanya syarikat yang berlesen sahaja dipilih sekiranya keperluan untuk membuat pajakan selain daripada institusi perbankan atau koperasi.

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa