JLM Shipper

Jabatan Laut Malaysia


Keterangan

Penguatkuasaan pendaftaran shipper telah bermula pada 1 Julai 2016 melalui Malaysia Shipping Notice (MSN) 02/2016. MSN ini merupakan pemakluman kepada pemindaan terkini terhadap SOLAS Regulation VI/2 dan pemakaian MSC.1/Circ.1475 on ‘Guideline Regarding The Verified Gross Mass Of A Container Carrying Cargo’. Pihak shipper dikehendaki untuk menentukan kaedah bagi memperolehi gross mass yang tepat berdasarkan garis panduan melalui permohonan pendaftaran shipper kepada Pejabat Pendaftar Shipper, Jabatan Laut Malaysia yang terdekat. Kegagalan pihak shipper untuk memenuhi keperluan yang dinyatakan di atas akan mengakibatkan kontena kargo tidak dibenarkan untuk dimuat ke kapal tertakluk kepada SOLAS Regulation.

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa