i-KrediKom

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan


Keterangan

  • Menambahbaik keperluan sistem sedia ada dengan menambah maklumat lokasi PPW menggunakan konsep pemetaan (data geospatial);
  • Membantu menghindari orang awam daripada terlibat dengan masalah syarikat yang tidak berlesen dengan membuat semakan menerusi aplikasi ini;
  • Menggunakan platform mesra rakyat  dengan konsep “touch-point” kepada rakyat sebagai usaha mengurangkan masalah keberhutangan yang tinggi dengan ah long; dan
  • Melatih orang awam membuat semakan terlebih dahulu bagi memastikan hanya syarikat yang berlesen sahaja dipilih sekiranya keperluan untuk mendapatkan pinjaman selain daripada institusi perbankanPenilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa