UPUPocket

Kementerian Pendidikan Malaysia

Muat Turun

Keterangan versi Bahasa Melayu

UPUPocket adalah satu aplikasi mobile yang dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi yang bertujuan membantu rakyat Malaysia terutama pemohon dan ibu bapa mendapatkan perkhidmatan dan rujukan dalam urusan kemasukan pelajar ke Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti Dan Institusi Latihan Kemahiran Awam.

 

Description in English version

UPUPocket is a mobile application developed by the Management of Student Admission Division, Department of Higher Education, Ministry of Higher Education which aims to assist Malaysians, especially applicants and parents to obtain services and references in admission of students to Public Universities, Polytechnics, Community Colleges and Public Skills Training Institutions 

1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Hajar

    22 Apr 2021 12:15:05 PM

    Good.

Aplikasi Serupa