CODIQ-My

Kementerian Kesihatan Malaysia


Keterangan

Usaha kerjasama antara Penyelidikan & Inovasi Kesihatan Digital (DHRi) daripada Institut Kesihatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia, bersama beberapa kolaborator luar, telah memuncak dalam pembangunan penyelesaian pemantauan rumah yang inovatif. Penyelesaian termaju ini memanfaatkan keupayaan Internet Perkara (IoT) dan teknologi pembelajaran mesin. Tujuan utamanya adalah untuk membolehkan pemantauan jarak jauh bagi individu yang telah didiagnosis dengan penyakit berjangkit, membolehkan mereka menerima rawatan perubatan yang diperlukan dari keselesaan rumah mereka. Projek penyelidikan dan pembangunan ini bertujuan kajian ini adalah untuk menilai secara menyeluruh dan mengesahkan daya maju dan kepraktisan melaksanakan penyelesaian lanjutan ini dalam konteks dunia sebenar. Melalui penilaian dan analisis yang teliti, kajian itu berhasrat untuk menentukan keberkesanan dan kebolehlaksanaan IoT dan sistem pemantauan rumah berasaskan pembelajaran mesin, membuka jalan kepada kemajuan yang berpotensi transformatif dalam bidang pemantauan dan pengurusan penjagaan kesihatan.

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa