Vaccine Certificate Verifier

Kementerian Kesihatan Malaysia


Keterangan

Aplikasi Pengesahan Sijil Vaksinasi (VCV) adalah aplikasi Kerajaan Malaysia untuk mengesahkan sijil vaksinasi COVID-19 yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia, dan sijil vaksinasi negara-negara lain yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.  Aplikasi ini juga boleh mengesahkan sijil ujian COVID dan sijil pemulihan dari negara tertentu.

Pengguna VCV boleh mengesahkan sijil vaksinasi melalui imbasan kod QR yang dipaparkan di:-

(1) aplikasi MySejahtera, ataupun aplikasi sedemikian yang digunakan di negara lain,
(2) sijil versi elektronik contohnya dalam bentuk PDF, atau
(3) sijil bercetak.

VCV mengesahkan dua kategori kod optik QR sijil vaksinasi yang mengandungi:-

(1) URL pelayan yang dipercayai untuk mencapai maklumat identiti dan vaksinasi. Verifikasi sijil vaksinasi ini memerlukan sambungan internet.
(2) Identiti dan vaksinasi beserta tandatangan digital yang dikeluarkan oleh entiti yang dipercayai. Verifikasi sijil vaksinasi ini tidak memerlukan sambungan internet kerana senarai kekunci awam yang dipercayai disimpan dalam VCV.

VCV akan dikemas kini secara berkala untuk menyelenggara senarai pelayan dan kekunci awam yang dipercayai.

VCV akan memaparkan keputusan verifikasi sijil vaksinasi. Maklumat peribadi dan vaksinasi hanya dipaparkan sekiranya sijil vaksinasi adalah sah. Demi melindungi privasi dan keselamatan pengguna, aplikasi ini tidak menyimpan apa-apa maklumat dari sijil vaksinasi pengguna.

Aplikasi versi ini mampu mengesahkan sijil daripada negara-negara berikut:-

- Malaysia
- Semua negara yang telah diterima ke dalam konsortium EU Digital COVID Certificate (DCC).  Konsortium ini dianggotai 27 negara EU, dan 40 negara dan wilayah di luar EU, pada masa versi VCV ini diterbitkan.
- Brunei
- India
- Indonesia
- Filipina
- Syria
- Australia

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa