Vaccine Certificate Verifier

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Muat Turun

Versi Bahasa Melayu:

Vaccine Certificate Verifier merupakan aplikasi bagi mengesahkan sijil vaksinasi yang diterbitkan oleh negara-negara berikut:

 -      Malaysia

-          -      China

-          -      Singapore

Pengguna boleh mengimbas kod QR pada sijil vaksinasi untuk mendapatkan status vaksinasi dan keputusan ujian makmal.


Versi Bahasa Inggeris:

Vaccine Certificate Verifier is an app to verify vaccine certificate issued by the following countries:

 -     Malaysia

-          -      China

-          -      Singapore

 Users can scan QR code of the vaccine certificate to get the vaccination status and lab test result.

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa