Vaccine Certificate Verifier

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Muat Turun

Vaccine Certificate Verifier merupakan aplikasi bagi mengesahkan sijil vaksinasi yang diterbitkan oleh negara-negara berikut:

 -      Malaysia

-          -      China

-          -      Singapore

Pengguna boleh mengimbas kod QR pada sijil vaksinasi untuk mendapatkan status vaksinasi dan keputusan ujian makmal.
0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa