DDMS 2.0 Mobile

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)


Keterangan

Projek DDMS 2.0 merupakan salah satu inisiatif di bawah Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA), Komunikasi, Kandungan dan Infrastruktur (CCI), Projek Penggerak Ekonomi (EPP6) e-Kerajaan – Pelaksanaan Kerajaan Tanpa Kertas: Digital Document Management System (DDMS 2.0) Sektor Awam. Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) dengan kerjasama Arkib Negara Malaysia (ANM) dan Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (CGSO) telah membangunkan DDMS 2.0 untuk menguruskan rekod-rekod digital bagi keseluruhan kitaran hayatnya iaitu daripada proses pewujudan dan penawanan, penyimpanan dan penyelenggaraan, penggunaan dan pengaksesan, serta pelupusan secara digital.

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa