IWRIMS

Lembaga Urus Air Selangor


Keterangan

Aplikasi IWRIMS telah diperluaskan dengan pembangunan Apps IWRIMS. Inisiatif yang telah diperkenalkan oleh LUAS ini merupakan sebahagian daripada komponen penting di dalam pembangunan Smart Digital System. Usaha ini bagi memenuhi misi penerapan aplikasi Internet of Things (IoTs) dalam SMART Selangor Water Managements di dalam pelaksanaan pemantauan sumber air secara online.

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa