PENYU e-MAS

Jabatan Perikanan Malaysia


Keterangan

Sistem Penyu e-Mas Jabatan Perikanan Malaysia dibangunkan untuk

1)    Mewujudkan satu sistem pengurusan seragam bagi pengurusan penyu di seluruh Malaysia yang doleh dicapai oleh kesemua agensi / institusi yang terlibat di dalam pemuliharaan penyu.

2)    Membantu mempercepatkan proses pemantauan dan tindakan ke atas sebarang pelaporan kedamparan. 

3)  Berkongsi maklumat dan status semasa secara segera melalui perkongsian maklumat induk penyu, pendaratan, pengeraman telur dan penetasan anak penyu antara agensi / institusi


Kemaskini Versi Terbaru :

1. Kemaskini keselamatan dan plugin

2. Penambahan fungsi menu tarikh menetas

3. Penambahan fungsi pilihan jawapan lain lain


Penilaian Pengguna

5/ 5

1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Dato Mohd Nazmir

02 Jun 2021 04:16 pm


Aplikasi Serupa