PENYU e-MAS

Jabatan Perikanan Malaysia


Keterangan

Sistem Penyu e-Mas Jabatan Perikanan Malaysia dibangunkan untuk

1)    Mewujudkan satu sistem pengurusan seragam bagi pengurusan penyu di seluruh Malaysia yang doleh dicapai oleh kesemua agensi / institusi yang terlibat di dalam pemuliharaan penyu.

2)    Membantu mempercepatkan proses pemantauan dan tindakan ke atas sebarang pelaporan kedamparan. 

3)  Berkongsi maklumat dan status semasa secara segera melalui perkongsian maklumat induk penyu, pendaratan, pengeraman telur dan penetasan anak penyu antara agensi / institusi

Penilaian Pengguna

5/ 5

1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Mohd Nazmir

02 Jun 2021 04:16 pm


Aplikasi Serupa