MyCukai

Perbendaharaan Negara


Keterangan

Keterangan versi Bahasa Melayu

Aplikasi Mobil MyCukai merupakan satu kemudahan yang membolehkan pemohon menyemak statusĀ  permohonan pengecualian cukai dan lesen ejen cukai yang dikemukakan kepada Kementerian Kewangan melalui Sistem MyCukai.

Fungsi dalam Mobil MyCukai:

 1. Memaparkan dan menyemak profil pemohon yang telah didaftarkan dalam sistem MyCukai
 2. Menyemak status permohonan berdasarkan fungsi carian nombor permohonan

Ciri-ciri yang terdapat dalam Aplikasi Mobil MyCukai:

 1. Kemudahan kata laluan untuk login ke dalam MyCukai


Description in English version

The MyCukai Mobile Application is a facility that allows applicants to check the status of tax exemption applications and tax agent licenses submitted to the Ministry of Finance through the MyCukai System.

Functions in MyCukai Car:

 1. Displays and checks the profile of applicants who have been registered in the MyCukai system
 2. Check the application status based on the application number search function

Features available in the MyCukai Mobile Application:

 1. Ease of password to login into MyCukai.

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa