i-Plan Malaysia

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa

Muat Turun

I-Plan merupakan sistem maklumat interaktif guna tanah perancangan yang dibangunkan oleh PLANMalaysia. Kini I-Plan boleh di akses melalui peranti mudah alih bagi memudahkan carian maklumat guna tanah semasa dan zoning bagi tujuan rujukan umum atau perancangan pembangunan di masa sahaja pada bila-bila masa.

Ciri Utama:-

  1. Paparan peta guna tanah Semasa dan Zoning.
  2. Lapisan peta asas dan satelit imej dari Open Street atau Bing Maps.
  3. Carian maklumat melalui carian Negeri, Daerah, Mukim atau kawasan Pihak Berkuasa Tempatan.
  4. Fungsi Geo-lokasi bagi paparan maklumat guna tanah di lokasi.
  5. Fungsi Pengukuran.

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa