National Scientific Facilities & Equipment (NSFE)

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi


Keterangan

Maklumat kemudahan dan peralatan saintifik di Malaysia yang sedia dikongsikan bersama pengguna. Peralatan ini dimiliki oleh jabatan dan agensi kerajaan, institusi penyelidikan kerajaan dan institusi pengajian tinggi awam. Perkongsian kemudahan dan peralatan saintifik bagi inisiatif ini adalah merujuk kepada skop dan definisi seperti berikut:

  i.   Skop perkongsian kemudahan dan peralatan saintifik merangkumi sewaan peralatan, kerjasama R&D, pelaksanaan perkhidmatan analisis sampel, tawaran khidmat nasihat teknikal dan perkongsian hasil data analisi.

  ii.   Definisi kemudahan STI adalah merujuk kepada tempat atau ruang di mana aktiviti penyelidikan dijalankan seperti makmal penyelidikan, pusat pemantauan dan tempat pengujian yang menempatkan peralatan saintifik;

  iii.  Definisi peralatan saintifik pula merujuk kepada semua peralatan yang digunakan bagi tujuan penyelidikan, pemantauan, pengujian dan pembelajaran yang bernilai melebihi RM100,000.00 dan ke atas.

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa