MyPublicInfoBanjir

Jabatan Pengairan dan Saliran

Muat Turun

MyPublic InfoBanjir disediakan untuk memberi maklumat berkaitan notifikasi aras air, aras hujan, hebahan ramalan dan amaran banjir kepada masyarakat, pengguna dalaman Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Malaysia dan agensi luar.

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa