Sistem eKonsular

Kementerian Luar Negeri


Keterangan

Aplikasi ekonsular ini diguna pakai oleh  warganegara malaysia dan bukan warganegara bagi membuat permohonan sijil kelakuan baik, waiver of Two Year Home Residence dan juga pendaftaran rakyat Malaysia ke luar negara.Sijil kelakukan baik merupakan satu dokumen yang mengesahkan bahawa seseorang individu tidak mempunyai salah laku atau rekod jenayah selama tempoh menetap di Malaysia.Pendaftaran rakyat malaysia pula bertujuan merekod maklumat keberadaan rakyat malaysia di luar negara secara sistematik bagi proses menghulurkan bantuan sekiranya berlaku sebarang bencana menjadi mudah.Waiver membolehkan rakyat Malaysia yang menetap di Amerika Syarikat melanjutkan permit tinggal mereka tanpa perlu memenuhi keperluan two year residence yang disyaratkan oleh tuan rumah.

Selain itu, aplikasi ini juga membolehkan pengguna untuk melihat senarai semua kedutaan malaysia yang ada dan berupaya untuk mengesan lokasi kedutaan yang terdekat dengan kawasan yang pengguna berada.

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa