Sistem Janji Temu Klinik KKM

Kementerian Kesihatan Malaysia

Muat Turun

Keterangan dalam Bahasa Melayu

Janji temu klinik KKM merupakan satu inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) kepada pelanggan untuk mendapatkan slot rawatan di klinik seluruh Malaysia.

Tujuan sistem janji temu klinik KKM:

1.     Mengurangkan tempoh masa menunggu pelanggan di kaunter pendaftaran

2.     Mengurangkan bilangan pelanggan yang berkunjung ke klinik pada waktu yang sama

3.     Memberi kemudahan kepada pelanggan untuk membuat janji temu secara atas talian

4.     Memberi kemudahan kepada Pentadbir klinik untuk membuat tempahan janji temu bagi pihak pelanggan

Bagi pengguna Huawei boleh muat turun dari    HUAWEI AppGallery

Description in English version

Janji temu klinik KKM is an initiative from the Ministry of Health Malaysia (MOH) to customers to get treatment slots in clinics throughout Malaysia.

The purpose of the KKM clinic appointment system:

1.     Reduce the waiting time of customers at the registration counter

2.     Reduce the number of customers who visit the clinic at the same time

3.     Provide facilities for customers to make appointments online

4.     Provide facilities to the Clinic Administrator to book appointments on behalf of customers


0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa