NRE Malaysia Eco-Park

Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli

Muat Turun

NRE Malaysia Eco-Park memaparkan maklumat mengenai tempat-tempat menarik dibawah seliaan NRE.
Melalui penggunaan NRE Malaysia Eco-Park orang awam dapat pendedahan mengenai pembangunan ekopelancongan  secara lestari di dalam 
kawasan-kawasan perlindungan.
Orang awam juga dapat  mengetahui lokasi tempat- tempat menarik ini diatas peta dan boleh menghubungi  terus agensi yang berkaitan dengan mudah. 

 

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa