MyHRMIS Care

Jabatan Perkhidmatan Awam

Muat Turun

Keterangan versi Bahasa Melayu

Aplikasi MyHRMIS Care ini merupakan satu lagi inovasi baharu yang dibangunkan oleh JPA untuk memberi kemudahan kepada penjawat awam mendapatkan bantuan dan memberi cadangan penambahbaikan, menyemak status aduan serta merujuk soalan-soalan lazim yang disediakan.

 Fungsi dalam Aplikasi MyHRMIS Care: -

 Terdapat 5 menu utama iaitu Pengumuman, Aduan, Semakan Status Aduan, Cadangan dan Soalan Lazim.

 1. Menu Pengumuman memaparkan pengumuman dan promosi terkini berkaitan aktiviti HRMIS.
 2. Menu Aduan menyediakan ruang untuk menyalurkan permasalahan HRMIS yang dihadapi.
 3. Menu Semakan Status Aduan menyediakan kemudahan untuk menyemak status aduan.
 4. Menu Cadangan menyediakan ruang untuk memberi cadangan atau penambahbaikan berkaitan HRMIS.
 5. Soalan Lazim menyediakan soalan lazim bagi membantu memberikan maklumat tambahan yang diperlukan.  


Description in English version

The MyHRMIS Care application is other new innovation developed by the PSD to facilitate civil servants to obtain assistance and provide suggestions for improvement, check the status of complaints and refer to common questions provided.

Functions in the MyHRMIS Care Application: -

 1. There are 5 main menus namely Announcements, Complaints, Complaint Status Review, Suggestions and Frequently Asked Questions.
 2. The Announcement menu displays the latest announcements and promotions related to HRMIS activities.
 3. The Complaints menu provides space to channel the HRMIS problems encountered.
 4. The Complaint Status Check menu provides the facility to check the status of the complaint.
 5. The Suggestions menu provides space to provide recommendations or improvements related to HRMIS.
 6. 'Frequently Asked Questions' provides frequently questions asked to help provide an additional information needed.
0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Aplikasi Serupa