MARDI MyKonsultan

Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)

Muat Turun

Aplikasi ini adalah aplikasi forum yang membenarkan komunikasi antara stakeholders dengan MARDI. Skop komunikasi adalah berkaitan teknologi-teknologi yang telah dihasilkan oleh MARDI. Pengguna boleh melontarkan sebarang persoalan mengikut channel yang telah disediakan oleh Moderator MARDI. Malah pengguna juga boleh create thread baru bagi setiap channel yang telah dipilih. Perbincangan adalah dalam bentuk 2 way communication dimana user dan rakan perbincangan boleh melontarkan sebarang persoalan dan juga idea yang boleh dikongsi bagi mendapatkan jawapan dan penyelesaian yang bersesuaian. Aplikasi MyKonsultan ini, diintegrasikan dengan forum web-based yang boleh dicapai di http://skim.mardi.gov.my . Ini bermakna, pengguna boleh menggunakan ke dua dua kaedah capaian ke MyKonsultan samada melalui web-based ataupun melalui mobile apps ini.

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa