GeoTanaman

Jabatan Pertanian


Keterangan

GeoTanaman dibangunkan untuk menyimpan, mengurus, mengemaskini, menganalisis dan membekalkan maklumat dan data gunatanah Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan. Sistem ini dibangunkan untuk memudahcara pengurusan maklumat gunatanah pertanian melalui aktiviti penyeragaman, pengemaskinian, perkongsian dan capaian maklumat dan data gunatanah secara atas talian. Ianya mewujudkan pangkalan data bersepadu yang teratur, seamless dan yang sentiasa dikemaskini untuk memudahkan perkongsian antara agensi melalui capaian secara atas talian. GeoTanaman dibangunkan berasaskan ciri-ciri pembangunan aplikasi yang interaktif, responsif dan mesra pengguna. GeoTanaman membolehkan pengguna untuk membuat carian secara interaktif dan melakukan analisis mudah spatial. Di samping itu, GeoTanaman turut menyediakan pelbagai fungsi lain seperti paparan maklumat statistik, peta, carta atau grafik. Ia juga mempunyai pautan kepada aplikasi yang berkaitan dengan geospatial. Fokus utama GeoTanaman adalah untuk memperkasakan lagi ekonomi usahawantani khususnya dan rakyat amnya dalam mendapatkan bekalan makanan yang berkualiti dan selamat dimakan. Melalui Sistem GeoTanaman, Jabatan Pertanian dapat merangsang ekonomi usahawantani dalam meningkatkan pasaran tanaman makanan negara ke pasaran luar negara melalui analisis pengeluaran secara spesifik di lokasi ladang, perancangan penanaman dan pengeluaran berdasarkan permintaan kebangsaan dan tempatan. Padanan pasaran atau e-dagang secara terus di antara usahawan tani dengan pengeksport juga boleh dicapai secara online melalui Sistem Geotanaman ini. Selain itu, Sistem GeoTanaman merupakan aplikasi yang komprehensif dengan mengintegrasikan teknologi sumber terbuka yang melibatkan maklumat geospatial dan bukan spatial di dalam satu persekitaran ICT yang boleh menjimatkan kos serta sumber pembangunannya, mesra pengguna, interaktif dan mudah difahami. Sehubungan itu, sistem GeoTanaman memudahcara pengurusan maklumat gunatanah pertanian melalui aktiviti penyeragaman, pengemaskinian, perkongsian dan capaian maklumat dan data gunatanah secara atas talian antara agensi. Manakala pelanggan data spatial Jabatan Pertanian boleh membuat perolehan data secara atas talian, di mana sistem ini telah mendapat kelulusan dari Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (CGSO) dan Jabatan Akauntan Negara dalam melibatkan pembayaran secara atas talian.

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa