MyFEX

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna


Keterangan

Dibangunkan oleh Bahagian Pembangunan Francais dan Jualan Langsung, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bagi menyemak maklumat permohonan francais serta status permohonan pengguna daripada kalangan francaisor, konsultan francais dan broker francais. Aplikasi ini juga membolehkan pegawai KPDNHEP menyemak dan meluluskan permohonan pengguna dengan lebih mudah dan fleksibel. Semakan maklumat dan status ini adalah berdasarkan permohonan yang telah dibuat melalui Sistem MyFEX.

User Rating

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa