eSemakan PTGS

Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Selangor

Muat Turun

eSemakan PTGS merupakan aplikasi yang dibangunkan oleh PTGS untuk membantu pengguna membuat semakan Maklumat, Perserahan dan Maklumat Pungutan bagi Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB)

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa