DocDX

Kementerian Kesihatan Malaysia


Keterangan

International Classification of Diseases (ICD) dibangunkan oleh WHO sebagai standard informatik antarabangsa yang digunakan untuk membandingkan kadar mortaliti di kalangan Negara Ahli bagi tujuan perancangan pelan kesihatan.  Pada masa kini, Kementerian Kesihatan Malaysia menggunaka ICD 10 Versi 2010 bagi membantu proses analisa data.  Ketepatan pengkodan ICD bergantung kepada beberapa variable termasuklah lengkap atau tidak sesuatu diagnosis yang ditulis oleh pegawai perubatan dalam Borang Daftar Masuk dan Keluar Hospital PER PD 301.  Manual for Documenting Diagnosis in PER-PD 301 adalah garispanduan yang dihasilkan bagi membantu meningkatkan kualiti dokumen diagnosis.  Manual ini digunakan sejak tahun 2012 bagi tujuan pelatihan.  Ia mengandungi contoh-contoh diagnosis morbidity dan mortality bagi pesakit dalam mengikut kriteria yang ditetapkan ICD 10.

 Penilaian Pengguna

0/ 5

2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Mohd Shahrul

30 Apr 2022 05:36 pm

My history health diagnosis

Mohd Shahrul

30 Apr 2022 05:35 pm


Aplikasi Serupa