MyTrace

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Muat Turun

MyTrace merupakan aplikasi mobil yang dibangunkan untuk membantu pihak berkuasa kesihatan mengawal penularan wabak COVID-19 di dalam negara dengan mengesan kontak-kontak yang dekat dengan pesakit COVID-19. MyTrace menggunakan pendekatan community driven’ di mana peranti-peranti pengguna akan bertukar informasi apabila aplikasi ini mengesan peranti berdekatan yang mempunyai MyTrace. MyTrace membolehkan identifikasi individu-individu yang pernah berdekatan dengan individu yang telah dijangkiti.

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa