MOBILE JPN

Jabatan Pendaftaran Negara

Muat Turun

Keterangan versi Bahasa Melayu

Mobile JPN merupakan satu inovasi baru yang dibangunkan di bawah Projek myGov Mobile MAMPU bagi memudahkan orang awam menyemak status permohonan Kad Pengenalan (MyKad,MyKAS,MyPR) dan MyKid, memperolehi maklumat ringkas seperti bayaran fi kehilangan MyKad, alamat-alamat Jabatan Pebndaftaran Negara yang terdekat dan pelbagai informasi ringkas dan padat menerusi platform mudah alih dan boleh dicapai di mana-mana lokasi.

Modul yang terdapat dalam Mobile JPN:

1. Semakan Kad Pengenalan dan MyKid - memudahkan orang awam menyemak status permohonan Kad Pengenalan dan MyKid secara Mobile.

2. Info - memaparkan maklumat ringkas

3. Khidmat - memaparkan informasi ringkas dan padat berkaitan Mykad dan MyKid

4. Cawangan - memaparkan alamat-alamat cawangan dan waktu operasi bagi memudahkan orang awam mengunjungi untuk mendapatkan perkhidmatan. Ia juga dilengkapi dengan kemudahan Google Maps

 

Description in English version

Mobile JPN is an innovation developed under the MAMPU Mobile myGov Project to facilitate the public to check the status of Identity Card application (MyKad, MyKAS, MyPR) and MyKid, obtain brief information such as MyKad loss fee payment, addresses of the nearest National Registration Department and a variety of concise and concise information through mobile platforms and accessible at any location.

Modules available in Mobile JPN:

1. Review of Identity Card and MyKid - makes it easy for the public to check the status of the Identity Card and MyKid application on Mobile.

2. Info - displays brief information

3. Services - displays concise and concise information related to Mykad and MyKid


4. Branch - displays branch addresses and hours of operation to make it easier for the public to visit for services. It is also equipped with Google Maps facilities

6
 • 5
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • Hajar

  22 Apr 2021 12:00:55 PM

  Good.

 • Gm

  08 Jun 2019 03:17:07 PM

 • 09 Apr 2018 07:30:00 AM

  Assalamualaikum?

 • Raf Raja Atan

  21 May 2017 03:22:19 AM

 • nordin

  27 Apr 2017 03:37:12 AM

  Kerajaan berkebajikan rakyat sejastera

 • sawal

  28 Aug 2015 01:48:10 AM

  Kemudahan yang baik untuk rakyat.

Aplikasi Serupa