MyHRMIS Keluar Pejabat

Jabatan Perkhidmatan Awam

Muat Turun

Keterangan versi Bahasa Melayu

Aplikasi MyHRMIS Keluar Pejabat merupakan inovasi terbaharu Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).  Tujuan ia dibangunkan adalah untuk membantu memudahkan pengurusan keluar pejabat penjawat awam dalam waktu bertugas serta mematuhi Perintah AM 5 Bab G – Mematuhi Waktu Bekerja .

Fungsi dalam aplikasi MyHRMIS Keluar Pejabat:

 1. Permohonan –  Memudahkan permohonan keluar pejabat dilakukan secara on-the-go.
 2. Kelulusan –  Memudahkan pelulus mempertimbang dan melihat status kelulusan permohonan
 3. Pemantauan – Fungsi Dashbord yang terdiri daripada 3 kategori – Dashboard Individu, Dashboard Pelulus dan Dashboard Pengurusan
 4. Pelaporan - Laporan pegawai tiada di pejabat dikategorikan kepada tiga (3) iaitu pegawai bercuti, pegawai tiada di pejabat ketika ini dan pegawai tiada di pejabat mengikut pilihan tarikh.

Ciri-ciri yang terdapat dalam aplikasi MyHRMIS Keluar Pejabat:

 1. E-mel pemakluman akan dihantar kepada pelulus selepas permohonan berjaya dilakukan dan kepada pemohon selepas kelulusan.
 2. Fungsi muat naik gambar sebagai dokumen sokongan.
 3. Pelulus / pengurusan dapat melihat status permohonan keluar pejabat pegawai mengikut tarikh dan waktu semasa.
 4. Pelulus / pengurusan boleh melihat lokasi pegawai yang sedang keluar melalui fungsi geo-location.
 5. Pelulus / pengurusan boleh menghubungi pemohon yang sedang keluar melalui WhatsApp / phone dialer yang disediakan


Description in English version

MyHRMIS Keluar Pejabat is another innovation produced by the Public Service Department (JPA) to allow the public servants to apply for permission to leave office during working hours.

MyHRMIS Keluar Pejabat functions are:

 1. Application: Users can submit application on-the-go.
 2. Endorsement: Endorser can consider application and view the approval status
 3. Monitoring: The dashboard function that consists of 3 categories - Individual Dashboard, Endorser Dashboard and Management Dashboard.
 4. Reporting : The report is divided into three (3) categories; officer on leave, officer not in the office on current time, and officer out of office on selected date.

Features available in MyHRMIS Keluar Pejabat:

 1. Email notification will be sent to Endorser after successful application by the user and vice versa.
 2. Upload function to provide supporting document.
 3. Endorser/ Management can view the status of officers’ application according to the current date and time.
 4. Endorser/ Management can view officers’whereabout via geo-location function.
 5. Endorser/ Management can contact officers via WhatsApp / phone dialer function.
0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Aplikasi Serupa