iMonitor

Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)

Muat Turun

iMonitor merupakan mekanisma baru pemantauan projek pembangunan fizikal di negeri Perak. Aplikasi mudah alih iMonitor berserta antaramuka web menjadi satu sistem untuk memantau projek yang dibangunkan menggunakan peruntukan dari Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri. Menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat mengemaskini status kemajuan projek di tapak dan maklumat ini dapat dilihat dalam masa nyata oleh stakeholders.

1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Josman

    16 May 2017 09:33:39 AM

    More much better today but Android Phone Moreover​ With Windows or Apple

Aplikasi Serupa