MyHRMIS eGL

Jabatan Perkhidmatan Awam


Keterangan

Keterangan versi Bahasa Melayu
Aplikasi MyHRMIS eGL merupakan satu lagi inovasi baharu yang dibangunkan oleh JPA untuk memaparkan rekod Surat Pengesahan Diri dan Pengakuan Pegawai (GL) untuk penjawat awam sebagai kaedah alternatif kepada eGL online atau manual. Maklumat yang terkandung dalam aplikasi ini diambil dari Sistem HRMIS.
Fungsi dalam Aplikasi MyHRMIS eGL:
1) Maklumat Pegawai: Memaparkan maklumat peribadi, profil perkhidmatan, gaji pegawai. Elemen yang dipaparkan adalah elemen yang digunakan oleh eGL.
2) Jana eGL: Membolehkan pegawai menjana eGL.
3) Ahli Keluarga: Memaparkan maklumat keluarga pegawai. Elemen yang dipaparkan adalah elemen yang digunakan oleh eGL.
4) Direktori Hospital/Klinik: Memaparkan nama, nombor telefon dan alamat hospital/klinik Kerajaan.
Ciri-ciri yang terdapat dalam Aplikasi MyHRMIS eGL:
1) Kemudahan ingat kata laluan.
2) Kemudahan link kepada MyHRMIS Cuti.
Description in English version
The MyHRMIS eGL application is another new innovation developed by JPA  to display the record of Self-Confirmation Letter and Officer Confession (GL) for civil servants as an alternative method to online or manual eGL. The information contained in this application is taken from the HRMIS System.
Functions in the MyHRMIS eGL Application:
1) Staff Information: Displays personal information, service profile, officer salary. The elements displayed are the elements used by eGL.
2) Generate eGL: Enable officers to generate eGL.
3) Family Members: Displays the officer's family information. The elements displayed are the elements used by eGL.
4) Hospital / Clinic Directory: Displays the name, telephone number and address of the Government hospital / clinic.
Features found in the MyHRMIS eGL Application:
1) Ease of remembering passwords.
2) Easy link to MyHRMIS Leave.

User Rating

5/ 5

8
  • 7
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

mohd salleh

08 Oct 2015 02:01 am

terbaik !!!!

Mahusmin

08 Oct 2015 01:59 am

Mudah di mana2.... Terbaik...

Che Suhaimi

08 Oct 2015 01:40 am

egl banyak membantu. terbaik

FIRDA NOORHAILI

08 Oct 2015 01:33 am

5 bintang gitu!

Azilawati

08 Oct 2015 01:31 am

Very good apps

yusnida

26 Aug 2015 03:05 am

tahniah..lebih mudah

sawal

25 Jun 2015 08:12 am

Bagus..

Maslina

25 Jun 2015 08:08 am

usefull

Aplikasi Serupa