MyMTCP

Kementerian Luar Negeri

Muat Turun

Aplikasi “MyMTCP” disediakan bagi memudahkan pengguna untuk mendapatkan maklumat secara mudah dan pantas berkenaan Program Kerjasama Teknikal Malaysia (MTCP) di bawah Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Di antara kemudahan maklumat-maklumat yang boleh diperolehi adalah seperti berikut:

  • Maklumat berkenaan Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP);
  • Maklumat-maklumat kursus yang ditawarkan oleh Institusi-institusi Latihan di bawah program MTCP;
  • Maklumat-maklumat Institusi Latihan di bawah program MTCP; dan
  • Direktori pegawai Sekretariat MTCP serta lain-lain maklumat dan rujukan yang berkaitan.0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa