MyMPMclick

Majlis Peperiksaan Malaysia

Muat Turun

Keterangan versi Bahasa Melayu

Aplikasi ini boleh digunakan oleh calon STPM untuk menyemak laporan pendaftaran kemasukan calon (LPKC) dan membuat permohonan semak semula keputusan STPM.

Selain itu, aplikasi ini juga boleh digunakan oleh calon MUET untuk menyemak slip ujian MUET (MUET/D) dan membuat permohonan semak semula ujian MUET.


Description in English version

This application can be used by STPM candidates to check the candidate entry registration report (LPKC) and make an application to review the STPM results.

The application can also be used by MUET candidates to check the MUET test slip (MUET/ D) and make an application to review the MUET test.

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa