mymahtas

Malaysia Health Technology Assessment Section (MaHTAS)


Keterangan

Keterangan versi Bahasa Melayu

Aplikasi rasmi dari Bahagian Penilaian Teknologi Kesihatan Malaysia (MaHTAS), Kementerian Kesihatan Malaysia.

myMaHTAS adalah salah satu daripada aplikasi yang ditawarkan di bawah projek myGov Mobile. Projek ini merupakan inisiatif oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan MAMPU (Unit Pemodenan Tadbiran & Perancangan Pengurusan Malaysia) untuk menggerakkan perkhidmatan kerajaan melalui platform mudah alih untuk akses cepat dan mudah dalam masa nyata, dari mana sahaja.

myMaHTAS memberikan maklumat tepat yang disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Aplikasi ini menyediakan kaedah pantas dan mudah untuk mengakses, memuat turun dan melihat Garis Panduan Amalan Klinikal Berasaskan bukti Nasional, laporan Penilaian Teknologi Kesihatan, laporan Kajian Teknologi dan laporan Pengimbasan Horizon.

Misi MaHTAS, Kementerian Kesihatan Malaysia adalah untuk menyediakan perawatan pesakit yang berkualiti melalui penggunaan teknologi kesihatan yang selamat, efektif dan kos efektif melalui penilaian teknologi dan memastikan pengurusan pesakit yang berkesan melalui pengembangan dan pelaksanaan Garis Panduan Amalan Klinikal berdasarkan bukti.

Teknologi kesihatan yang dinilai oleh MaHTAS merangkumi alat perubatan, prosedur perubatan / kosmetik, ubat-ubatan / biologi regeneratif, program atau sistem organisasi, dan produk farmasi.

 

Description in English version

The official app from Malaysian Health Technology Assessment Section (MaHTAS), Ministry of Health Malaysia.

myMaHTAS is one of many apps offered under the project of myGov Mobile. This project is an initiative by Ministry of Health Malaysia and MAMPU (Malaysian Administrative Modernisation & Management Planning Unit) to actuate governments services through mobile platforms for quick and easy access in real-time, from anywhere.

myMaHTAS provides accurate information which is authenticated by Ministry of Health Malaysia. These apps provide fast and convenient mean to access, download and view National Evidence-based Clinical Practice Guidelines, Health Technology Assessment reports, Technology Review reports and Horizon Scanning reports.

The mission of MaHTAS, Ministry of Health Malaysia is to provide quality patient care through the use of safe, effective and cost-effective health technologies through assessment of the technologies and ensure effective patients management through the development and implementation of evidence-based Clinical Practice Guidelines.

 The health technologies assessed by MaHTAS includes medical devices, medical/cosmetic procedures, regenerative medicines/biologics, programmes or organisational system, and pharmaceutical products.

User Rating

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa